Convocatoria 2021 de Prestació d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries a fi de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social.

PUA 2021

Termini de presentació:
del 22 de setembre fins el 21 d’octubre del 2021 (a les 14h)

Pàgina web on sol·licitar-les: https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

 

REQUISITS

 • Estar empadronat i residir legalment a Catalunya.
 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o a ver presentat la solꞏlicitud de valoració o de revisió de grau de discapacitat abans de la publicació d’aquesta Ordre de convocatòria. En cas de tenir més de 65 anys, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va donar abans de complir els 65 anys.
 • Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix aquesta Ordre i cumplir amb les condicions específiques de cada tipus de prestació.

TIPOLOGIA DE PRESTACIONS

1. Prestacions per a mobilitat i transport:

1.1. Prestacions per a mobilitat

 • Obtenció o reconversió del permís de conduïr
 • Adaptació de vehicle

1.2. Prestacions per a transport per assistir a determinats serveis d’atenció precoç o ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys.

 • Atenció precoç
 • Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnat major de 16 anys.

2. Prestacions per a l’autonomia personal i la comunicació:

2.1. Productes de suport per a persones amb discapacitat visual.

2.2. Productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva.

2.3. Productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental

 • Dormitori
 • Higiene personal i activitats de la vida diària
 • Transferències
 • Mobilitat
 • Posicionament

PUA 2021

Termini de presentació:
del 22 de setembre fins el 21 d’octubre del 2021 (a les 14h)

Pàgina web on sol·licitar-les: https://dretssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacio-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA

 

REQUISITS

 • Estar empadronat i residir legalment a Catalunya.
 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o a ver presentat la solꞏlicitud de valoració o de revisió de grau de discapacitat abans de la publicació d’aquesta Ordre de convocatòria. En cas de tenir més de 65 anys, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va donar abans de complir els 65 anys.
 • Trobar-se en situació de necessitat d’acord amb el que estableix aquesta Ordre i cumplir amb les condicions específiques de cada tipus de prestació.

TIPOLOGIA DE PRESTACIONS

1. Prestacions per a mobilitat i transport:

1.1. Prestacions per a mobilitat

 • Obtenció o reconversió del permís de conduïr
 • Adaptació de vehicle

1.2. Prestacions per a transport per assistir a determinats serveis d’atenció precoç o ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes majors de 16 anys.

 • Atenció precoç
 • Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnat major de 16 anys.

2. Prestacions per a l’autonomia personal i la comunicació:

2.1. Productes de suport per a persones amb discapacitat visual.

2.2. Productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva.

2.3. Productes de suport per a persones amb discapacitat física, intel·lectual o mental

 • Dormitori
 • Higiene personal i activitats de la vida diària
 • Transferències
 • Mobilitat
 • Posicionament

Accedeix al Catàleg de la convocatoria AQUÍ